Record details

Subject heading
    technologie zpracování
Article
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Barrandienské mramory
    Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Možnosti odvápňovania magnezitovej vsádzky pre chlorid-karbonátovú technológiu výroby čistého MgO
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Predúprava haldovaných oceliarenských slinkov pre osírovanie spalín
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.