Record details

Subject heading
    tepelské krystalinikum
Article
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Central Bohemian region
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif: a fluid inclusion record
    Constraints on the timing of events in the multiepisodic history of the Teplá-Barrandian complex, western Bohemia, from integration of deformational sequence and Rb-Sr isotopic data
    Constrictional folds - comparison between experimental results and natural examples from the Mariánské Lázně Complex (Bohemian Massif)
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Crystallochemistry of Al-rich mineral associations in the ML complex and surroundings
    Czech eclogites: Terrane settings and implications for Variscan tectonic evolution of the Bohemian Massif
    Deep seated electrical high conductivity zones imaging lithosphere deformation in Western Bohemia
    Discrimination of tectonic regimes in the Domažlice-Teplá-Mariánské Lázně region of the Bohemian Massif using structural criteria
    Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Early- and Upper Proterozoic and Paleozoic structure in the western Bohemian Massif
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Evidence for high temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
    Garnet compositional zoning and P-T conditions of metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Western Bohemia
    The geochemical investigation of the Mariánské Lázně complex (Western Bohemia)
    Geochemistry and geochronology of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Geochemistry and mineralogy of gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry of dioritic and gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry of metabasites and gabbroic rocks from the Teplá-Domažlice zone
    Geochronology and geochemistry of eclogites from the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic: Implication for Variscan orogenesis
    Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit
    Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    Inner structure of tin-tungsten bearing cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts.)
    K-Ar dating in the Teplá-Domažlice zone at the Western margin of the Bohemian Massif
    The Kladská unit - petrological and structural evidence for Variscan thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry
    Mariánské Lázně eclogites: comparison and contrasts with high-pressure rocks of neighbouring units
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    Metamorphic evolution of the migmatitic gneiss unit near Horní Slavkov
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    Metamorphism of the Teplá Crystalline Complex
    Metapegmatites in the western Bohemian massif : Ages of crystallisation and metamorphic overprint, as constrained by U-Pb zircon, monazite, garnet, columbite and Sr-Rb muscovite data
    Mineral assemblage of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Mnichovský hadec
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Petrology and geochemistry of intrusive rocks of the Teplá crystalline complex (ZTT North)
    Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex
    Petrology, geochemistry and structural setting of metabasites of the Kladská unit (West Bohemia): evidence of the Late Variscan nappe stacking on the Saxothuringian-Moldanubian boundary
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Saxothuringian-Moldanubian suture and prediposition of seismicity in the western Bohemian Massif
    Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
    Special geophysical methods: The ray interpretation of DSS data from the VI/70 seismic transect across the Bohemian Massif
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Stratigraphy, Structure and Igneous Activity. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    Structural development of the NW margin of the Bohemian Massif - summary of results in 1992
    Structural patterns in the area of Mariánské Lázně Complex and the Saxothuringian-Moldanubian boundary
    Structural succession and tectonic history of the Mariánské Lázně complex Central European hercynides, Western Czechoslovakia
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
    Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge : the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Synchronous contrasting Late Miocene alkaline volcanic series related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: geochemistry and mineralogy
    Špičák Hill near Teplá
    The Teplá crystalline complex (ZTT North) metamorphism III
    The Teplá Upland (ZTT north) metamorphism. II
    Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR
    Tin deposit Jeroným near Čistá
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    The treatment of the geochemical data from the Mariánské Lázně complex (W.Bohemia)
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    U-Pb geochronology revealing different monazite generations in the polyphase paragneisses of the Teplá Barrandian Unit, Northwestern Bohemian Massif: Implications for the processes involving monazite formation
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    U-Pb zirkon isotopic evidence for early Ordovician and late Proterozoic units in the Mariánské Lázně complex, Central European Hercynides
    Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
    Zur geologischen Entwicklung des Teplá-Kristallins und des Marienbader Komplexes (Böhmische Masse). (Excursion I am 18.April 1998)