Record details

Subject heading
    terminologie
Article
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    Advances in the status of he Multilingual Thesaurus of Geosciences Database
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Beryl a příbuzné minerály
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Co to je říční krajina
    Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Čo je vysoké pohorie?
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Definition of the terms "homologous: and "analogous" community
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geologický vývoj území České republiky
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003)
    Granulites and Non-granulites : Contribution to the Classification and Nomenclature of Metamorphic Rocks (II)
    Herzyniden und Varisziden in Polen
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jubilejní zemská výstava v Praze v roce 1891 a vltavíny
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Naše horniny v petrografické terminologii
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Názory na současné členění karbonu
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nové minerály IV
    Nové minerály VII
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    Opál
    The Ordovician of Central Europe in a new stratigraphical context
    Ordovician of the Prague Basin (Barrandian area, Czechoslovakia)
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Pohnutý osud Rostova "lapparentitu"
    Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 1: Palisadia wagneri n.gen.n.sp. - erste Makroalge aus dem Präkambrium Deutschlands
    Pražská synforma (terminologická glosa)
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Proposal for the terminology of fossil marine benthic shelf ecosystems
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Report by Working group on the Regional Classification of the Western Carpathians at the Czech Stratigraphic Commission
    Siluro-Devonian Scutelluinae (Trilobita) from the Czech Republic: morphology and classification
    Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
    Současný stav základního chronostratigrafického dělení
    Strength, timing, setting and cause of mid-Palaeozoic extinctions
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    Termín kulm v české geologii
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Veterlínsky alebo veternícky?
    Významový slovníček častých anglických výrazů, používaných v gemologii
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů
    Zeolity
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat
    Zur Geographie des Bayerischen Waldes und Böhmerwaldes