Record details

Subject heading
    textura orbikulární
Article
    Euhedral and Euhedral-Looking Ocelli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids