Record details

Subject heading
    textury
Article
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Continental crust at mantle depths: key minerals and microstructures
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Magmatic erosion of the solidification front during reintrusion: the eastern margin of the Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif)
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Tekstury warstewkowe kasyteritów z lupków lyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural evidence for the existence of two-phase granites in the younger intrusive complex granites of the Krušné hory/Erzgebirge province
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika