Record details

Subject heading
    titan
Article
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Anatas z Krupky
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Composition of Nb, Ta, Ti, Sn-bearing oxide minerals from the Homolka phosphorus-rich granite, Czech Republic
    Compositional, structural and phase relationships in titanian ixiolite and titanian columbite-tantalite
    Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Experimental constraints on the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Humenský vrch Hill
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Možnosti úpravy titanových rud
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    OH defects in cassiterite
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Scandium substitution in columbite-group minerals and ixiolite
    Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Titan - bájná síla bohů
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách