Record details

Subject heading
    torbernit
Article
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní