Record details

Subject heading
    trace fossils
Article
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Bioeroze a jeskyně
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Change of activity as a possible consequence of crisis of biota (example: behavior of ophiuroids documented by the trace fossils)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Chondrites spiralis n.sp. - a new fossil trace in the Outer Carpathian Flysch in Moravia (Czechoslovakia)
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
    Day 3, stop 4: Čížovka at Zahořany
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Early Cretaceous borings from Štramberk (Czechoslovakia)
    Early Middle Cambrian fauna in Central Bohemia
    Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany)
    Fauna, Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg, Austria)
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    A find of fossil traces in the Zábřeh Group (Lugicum, E Bohemia)
    Finds of ichnofossils in the ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit)
    Fish trace fossil interpreted as a food gathering swimming trail from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Bohemia
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    The ichnofossil Rejkovicichnus necrofilus ichnogen. et ichnosp. nov. and body fossils in its filling (Middle Cambrian, Czech Republic)
    Ichnofossils in phosphatic fillings of crevices and joints of a rock substrate (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Imprints of the bodies of Oligochaete Worms and Leeches in Oligocene Diatomites from Bechlejovice near Děčín
    Intraviséan movements in the Moravo-Silesian zone of the Bohemian Massif
    Isopodichnus and other trace fossils from marine Kopieniec Formation (Rhaetian-Sinemurian) in the Tatra Mts., Poland
    Joint occurrences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Key Lower Palaeozoic faunas from near the Trans-European Suture Zone
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    Names for trace fossils : a uniform approach
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic)
    New finds of trace fossils from the Sabha Region (Lybia)
    New information on trace fossils of the Early Ordovician of Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    New trace fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia)
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages
    Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    The presumed amphibian footprint Notopus petri from the Devonian: a probable starfish trace fossil
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    Recent research of Cambrian to Silurian rocks east of the Barrandian area (Bohemian Massif)
    Revision of trilobites of the Grieffelschiefer Formation (Ordovician, Schwarzburg anticline, Germany) : preliminary results
    The Roblín Event and its ichnological record (Srbsko Formation, Middle Devonian, Bohemia)
    Skamieniaĺosci šladowe z eocenu strefy sadeckiej w Zeleznikowej Wielkiej Koĺo Nowego Sacza (Pĺaszczowina magurska, Karpaty zewnetrzne)
    Solanichnium spinari n. ichnogen, n.sp. and Monomorphichnus lineatus Crimes et al. 1977, new trace fossils in the Carpathian flysch sediments in Czechoslovakia
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
    Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republic)
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif
    Stratigraphical distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
    Teredolites from the Upper Cretaceous near Prague (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Tertiary boring in Devonian limestone rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
    Trace fosils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic)
    The Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Trace Fossil Correlation in Small Flysch Basin
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"
    Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
    Trace fossils at the Arening-Llanvirn boundary (Ordovician, Czech Republic)
    Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Praque Basin (Czechoslovakia)
    Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, Central Bohemia)
    Trace fossils from the Klabava Formation (Early Ordovician), Czechoslovakia
    Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian Upper Ordovician
    Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (Middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
    Trace fossils from the Zahořany Formation (Upper Ordovician, Bohemia)
    Trace fossils in "Flora der Vorwelt" by K. Sternberg and in Sternberg's palaeontological collection, National Museum, Prague
    Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Traces within traces: holes, pits and galleries in walls and fillings of insect trace fossils in paleosols
    Unusual assemblages of borings from Štramberk (Early Cretaceous, Moravia, Czech Republic
    Using of "semi-fossil" sources of energy: a successful strategy in crises of biota?
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)