Record details

Subject heading
    trvanlivost
Article
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace