Record details

Subject heading
    tuf
Article
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Aragonit z Kadaňské Jeseně
    Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Fazies und Biostratigraphie der Weissenbachalm-Gosau bei Bad Aussee - Vorläufige Ergebnisse. 3. Österreichisches Sedimentologen - Treffen Seewalchen am Attersee; 14. November 1998
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Peat-forming plant assemblages conserved in volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    Reproductive organs and anatomical structures of Zeilleria zodrovii sp. nov. from the late Pennsylvanian of the Pilsen Basin, Czech Republic
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Some mineral resources in Nicaragua
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
    Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Volcanology of the Doupov Mts. area
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins