Record details

Subject heading
    tunel
Article
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Pražské geotechnické dny 2002
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Stability of tunnel heading using coupled modelling
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové