Record details

Subject heading
    uhlík
Article
    15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs: environmental implications
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Department of Caustobioliths
    The experimental determination of the influence of low contents of carbon on the vaporization of meteoroids
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Formy a modifikace uhlíku
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia
    Isotopic analyses and origin of CO2 in some Moravian caves
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Klimaschwankungen und Geoprozesse im kalten Norden Euroasiens
    The komplexation of mercury by humic acids
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Modifikace uhlíku a "nerost" šungit
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Přírodní výskyty fullerenů
    Raman microspectrometry of carbonaceous particles: from their sources to the deposition in peat bogs
    Raman spectra of accumulated and dispersed carbonaceous matter of Neoproterozoic age
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Search for Fullerenes in Rocks from Ries Impact Crater
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Solární oteplování
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Zemědělství a voda