Record details

Subject heading
    uhlovodíky aromatické
Article
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Variability of petroleum inclusions in vein, fossil and vug cements - a geochemical study in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic, Czech Republic)
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006