Record details

Subject heading
    univerzální stolek Fjodorovův
Article
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)