Record details

Subject heading
    uran
Article
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    The adsorption of uranium (VI) by clays
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Composition of monazite and xenotime from the Fichtelgebirge granites : an electron microprobe study
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    The crystal chemistry of the zippeite group
    The crystal structure and crystal chemistry of uranosphaerite, Bi(UO2)O2OH
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic.
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Distribution of Th, U and K and petrophysical properties of granites in the Czech part of the Smrčiny (Fichtelgebirge) pluton
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geophysical characteristic of the Roztoky volcanic centre, North Bohemia
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Migracija urana v gidrotermal'nych rastvorach
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O tantalovoj mineralizacii v redkometal'nych granitach Cinnoveckogo massiva (Čechija)
    Objevitel radioaktivity
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Paměť krajiny
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Photoluminescence emission of rare earth elements in natural monazite and synthetic orthophosphates
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Precise electron microprobe age determination in altered uraninite: consequences on the intrusion age and the metallogenic significance of the Kirchberg granite (Erzgebirge, Germany)
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Prověření některých předpokládaných vztahů mezi slapy a magnetismem planet
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioactivity of young volcanics of the Bohemian Massif
    Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Radioelement Distribution and Heat Production of Two-Mica Monzogranites from the Moldanubian Batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radiometric methods
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Tantalum mineralization in the apical part of the Cínovec (Zinnwald) granite stock
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Two-mica granites of the South Bohemian Pluton
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Uranium activates in karst regions
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Wyartit, minerál obsahující U5+ ve své krystalové struktuře
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps