Record details

Subject heading
    vápenec dolomitický
Article
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních