Record details

Subject heading
    vápník
Article
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Crystal structure of CaSeO4 and its relationship to anhydrite
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Late Pleistocene Climatic Variations in Siberia Based on Loess-Palaeosol Records
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Půdy Brd a měkkýši
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    Sedliště near Polička
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích