Record details

Subject heading
    výběr staveniště
Article
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí