Record details

Subject heading
    výchova
Article
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Vrbův žák Vojtěch Rosický
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska