Record details

Subject heading
    výzkum
Article
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    7. konference Mezinárodní nanoplanktonové společnosti INA, La Parguera, Portoriko
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    30. mezinárodní geologický kongres v Číně
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    70 let Ústředního ústavu geologického
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Aerosol sinter and the cave development
    Akademie věd České republiky 1997
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Annual meeting of the FOREGS (Forum of European Geological Surveys)
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva
    Der Beginn der modernen Tektit-Forschung - die Initialphase zwischen 1880 und 1917
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Budoucnost státních geologických služeb
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Česká geologická společnost
    České hornictví v současnosti
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geologie a hornictví podle nových právních předpisů
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geologie v USA
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Havajské vulkány
    Historical climatology: definition, data, methods, results
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Historie novoveského pegmatitu
    History of trilobite research in Moravia
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    IGCP regional meetings
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Lapides figurati na konci dvacátého století : fosilie jako biologické objekty
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Lithné pegmatity Mongolska
    Loucké kameny
    Luminescence analysis in speleology
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní geologický kongres, Beijing, Čína, 4.-14.8.1996
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Moravské vltavíny
    Morphotectonic effects in fault zones
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    New trends in speleology
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Novelizace geologického zákona
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Oheň versus voda
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera)
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Progress in physical geography
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Quaternary palaeogeography of the northern part of Mesopotamia
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    Sběr a výzkum klastů
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín)
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    The use of biological methods in studies of karst
    Use-wear analysis - the potential and limitations of this method
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výstava Magma '96
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Význam Moravského krasu
    Významný mezník naší paleopedologie
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    Za našimi nejmladšími sopkami
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
    Životní jubileum Petra Černého