Record details

Subject heading
    vědecká společnost
Article
    2. sjezd České geologické společnosti
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Česká geologická společnost
    Česká národní skupina IAEG
    Česká společnost antropologická
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Ehrung für internationales Gemeinschaftswerk
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Meet the new student representative on the SGA Council
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Minutes of Regular sessions of the Bureau of the International Union of Speleology held in La Chaux-de-Fonds, Switzerland
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Minutes of the Business Meeting held in Beijing and Report of WGTT
    Minutes of the IAGOD General Assembly Meeting, Beijing, P.R. China, 1994
    Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Preface
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
    Report of the IAGOD Working Group on Tin and Tungsten Deposits (WGTT) - Main results in 2000
    Report of the Secretary General on the activity of IAGOD for the period 1992-1994
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    Reports of SGA President and Executive Secretary
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Změny ve struktuře asociace INQUA
    Zpráva o činnosti za rok 1997
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG