Record details

Subject heading
    vanadáty
Article
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    Curienit z Abertam u Jáchymova
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Duhamelite discredited
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Francevillit z Litic na Orlicí
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Namibite and hechtsbergite from the Nagatare mine, Fukuoka Prefecture, Japan
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Vanadáty uranylu
    Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Vésigniéit ze Studence u Jilemnice
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách