Record details

Subject heading
    visé
Article
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Cyclocaudiculus edwardi sp.n., (Crinoidea, col.) in the Lower Carboniferous of Moravia (Czech Republic)
    Deposits of high-density turbidity currents on fan-delta slopes: an example from the upper Visean Szczawno Formation, Intrasudetic Basin, Poland
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the "interiecta group" and related forms, Late Tournaisian to Early Viséan (Mississippian)
    First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit)
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Intraviséan movements in the Moravo-Silesian zone of the Bohemian Massif
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    The late Asbian transgression in the central European Culm basins (Late Viseán, cd III alfa) : festschrift Volker Jakobshagen
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Viséan to Namurian of the Upper Silesian Black-Coal Basin, Czechoslovakia: a contribution to the EUROPROBE
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
    Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic)
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)