Record details

Subject heading
    vlastnosti akustické
Article
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti