Record details

Subject heading
    vlastnosti hornin
Article
    Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    Středočeské tmavé ušlechtilé kameny
    Tepelský trachyt
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel