Record details

Subject heading
    vlastnosti kolektorské
Article
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    The influence of electric current transmission trough mud on the measurements of self potentials
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Interpretation of the permeabilities to phase of sandy rocks
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Modelling of an anisotropic and heterogeneous reservoir using the ray method
    A new approach to SP-reduction factor in view of electrochemical activity of rocks
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Some important supplements to interpretation of the permeability of sandy rocks
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zones of possible occurrence of non-anticlinal deposits in the Vienna Basin