Record details

Subject heading
    vlastnosti tepelné
Article
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Effects of chemical composition and temperature on transport properties of silica-rich glasses and melts
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Special geophysical methods: Geothermics
    The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust