Record details

Subject heading
    vlhkost
Article
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    Comparison between pollutant concentration in the samples of fog and rime water collected at Mt. Milešovka
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Long-time monitoring of soil water content and apparent resistivity
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš