Record details

Subject heading
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Article
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Campanian to Maastrichtian palynofacies and dinoflagellate cysts of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Klentnice
    Lužice ("Luschitz")
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New observations on the type specimens of Recurvoidinae (Foraminifera) described by Hanzlíková (1966, 1972 and 1973)
    New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian-early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Pouzdřany - wine cellars
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina: discussion on similarities and description of species from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians2
    Sequence of the lithofacies and depositional intervals in the Godula Beds of the Polish Outer Carpathians
    "Skalka" u Heršpic
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zdounky
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)