Record details

Subject heading
    voda
Article
    Curiosity Mars Science Laboratory
    Effect of temperature and exchangeable cation on water diffusion in montmorillonite
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Isotopic fractionation of water in plant leaves - a clue for the role of terrestrial vegetation in the global carbon cycle
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Profesor Pouba a voda
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Thoron concentration measurement in soil air
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions