Record details

Subject heading
    voda artéská
Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice