Record details

Subject heading
    voda podzemní
Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidification of groundwater in the Bohemian Massif
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    Assessment of the groundwater bodies
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Chemical processes in carbonate-rich and clays rich rocks under light microscope and results of chemical staining techniques
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    A contribution to ground-surface water relation for groundwater modelling needs
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Drinking water supply in the Czech Republic
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Estimates of dispersities by the interpretation of statistically anisotropic filtration velocity vectors in fluvioglacial aquifers
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemistry and secular evolution of ground water
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 1. Influence of an aquitard conductivity on the flow in adjoining aquifers
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 2. Modelling of the consequences of an aquitard jointed zone
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologické poměry
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeology
    Hydrogeology in the Czech Republic
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    The Hydrology of the Covered Catchment : Water Storage, Flowpaths and Residence Times
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    Influence of cosmogenic factors on groundwater regime
    Input and output of carbon and hydrogen isotope as a means for calculating ground - water residence time and budget
    Integrated Use of Natural Resources and Geoenvironment
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Křik nivy lahovické
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mass Transfer of Ion-Exchanging Pollutants in Groundwater
    A Mathematical Model of Combined Flow in Fractures and Overlying Layers
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modelling the impact of waste disposal site on ground water flow
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování podzemních vod
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Nivní a lužní půdy
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové postupy úpravy vody
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín)
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Pesticidy v pitných vodách
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Prameny Prahy
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Quality of water in the experimental river basins
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain)
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    The role of groundwater quality monitoring in the strategy of groundwater protection
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Scale Effect in Transmissivity Data Distribution
    Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vody
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vzorkování povrchových a podzemních vod
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Wplyw odpadów atmosferycznych na ksztaltowanie chemizmu wód w obrebie masywu tatrzánskiego
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zranitelné oblasti
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)