Record details

Subject heading
    voda termální
Article
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Gas flux distribution in mineral springs and tectonic structure in the western Eger Rift
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Geotermálne mapy vo svete
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Geotermálny výskum vo Francúzsku
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    The impact of seismic events on thermal springs
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši
    Karlovarské prameny
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Luhačovice - Aloiska spring
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Národní park Banff
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Origin of Mineral Springs in Central Europe, the Tradition of their Utilization
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Podzemí u Vřídla
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Radiobaryt z Karlových Varů
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by B. Krcman and T. Vylita, published in Environmental Geology 40(6): 678-682
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Seismic exposition of the West Bohemia spa region
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vulkány na Kamčatce : poloostrov s největším počtem sopek na světě
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry
    Yellowstone - časovaná bomba
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zdroje podzemích vod pro provoz tepelných čerpadel
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury