Record details

Subject heading
    vodivost
Article
    Nanocomposites conducting polyaniline/clay
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu