Record details

Subject heading
    vrásnění
Article
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Bohemia kratero
    Český kráter
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Extrusion tectonics and elevation of lower crustal metamorphic rocks in convergent orogens
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geologický vývoj území České republiky
    Implication of polyphase shear deformation and metamorphism along the Romanche Transform Fault for ocean floor orogenesis
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Overview of the geology and Tectonics of UHPM
    Postcollisional high-grade metamorphism, orogenic collapse, and differential cooling of teh East African Orogen of northeast Mozambique
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Strukturní geologie a geotektonika
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    The thermal expansion and its role in the dynamics of the rock massives (Exaples from the Bohemian Massif)
    Variscan transpressional deformation and crustal folding in the Krkonoše Mountains (northern margin of the Bohemian Massif)
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution