Record details

Subject heading
    vrch
Article
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové