Record details

Subject heading
    vrt hluboký
Article
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of laboratory tests of rock samples from the KSDB-3 borehole and their surface analogues
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Cadomian, Variscan and Alpine imprints in the Bohemian Massif
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Comparison of the elastic properties of the Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    Earthquake swarms and accompanying phenomena in intraplate regions: a review
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Evolution of retiolitid graptolites - a synopsis
    Fluid induced earthquakes : KTB experiments and Vogtlandt seismicity swarms?
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
    Geotermičeskije ocenki amplitud golocenovogo poteplenija v Jevrope
    Heat flow variation with depth in Poland: evidence from equilibrium temperature logs in 2.9-km-deep well Torun-1
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation - 2 data reinterpretation, methodology improvement
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen tektogeneze aus den KTB-Ergebnissen
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Laboratory investigation of elastic anisotropy and texture of rocks from Kola Super Deep Borehole SG-3
    The Last Glacial-Interglacial Temperature C ontrast Directly From the Present Subsurface Temperatures
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Local variations of stress field orientation in the Czech-German border region determined from fluid-injection induced seismicity (KTB) and earthquake swarms (West Bohemia)
    Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Morphogenesis, tectonic setting and intrusion dynamics of the late-Variscan granites at the northwest-margin of the Bohemian Massif
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Paleoecological and biostratigraphic characteristics of Lower Badenian foraminiferal fauna from HV-5 Rybníček borehole (Lower Badenian, Carpathian Foredeep)
    Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Pressure instability of magnetic susceptibility of pyrrhotite bearing rocks from the KTB borehole
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Relationship between paramagnetic and ferrimagnetic anisotropies in selected specimens of the KTB pilot borehole and its vicinity (German part of the Bohemian massif)
    Research of temperature changes of rock mass in the campus VSB-TU Ostrava
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Seismicity and stress field in the vicinity of the KTB location
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Special geophysical methods: the physical properties of rocks from the KTB boreholes
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Tantalum mineralization in the apical part of the Cínovec (Zinnwald) granite stock
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola superdeep borehole SG-3 at high pressure
    Thermal instability of the fluid column in a borehole: application to the Yaxcopoil hole (Mexico)
    The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    Three-dimensional retro-modelling of transpression on a linked fault system: the Upper Cretaceous deformation on the western border of the Bohemian Massif, Germany
    Účast geofyziků na 28. MGK
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cínovec (Czech Republic)
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Vend na jižní Moravě?
    The Vienna basin
    Volcanic infilling of S part of the Altenberg-Teplice Caldera; 700 m deep vertical profile through ignimbrites
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)