Record details

Subject heading
    vrtná technika
Article
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Netradiční způsoby degazace
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání