Record details

Subject heading
    vrtné jádro
Article
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Sequence stratigraphy of the lower Upper Cretaceous Elbtal Group (Cenomanian-Turonian of Saxony, Germany)