Record details

Subject heading
    wollastonit
Article
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Laboratory determination of wollastonite content during exploration for raw material on locality Lobzy, Czech Republic
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě