Record details

Subject heading
    zábřežské krystalinikum
Article
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    A find of fossil traces in the Zábřeh Group (Lugicum, E Bohemia)
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    K-Ar and Ar-Ar isotopic study of amphiboles from meta-ophiolite complexes, Eastern Bohemian Massif
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Metamorphic Evolution. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)