Record details

Subject heading
    západočeský pluton
Article
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
    Cambrian vs. Variscan tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian: evidence from U-Pb zircon ages of syn-tectonic plutons (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Cerusit ze Stříbra
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geology and petrography of the Bor massif
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Igneous Activity. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    Kapucínské skály
    Kolik váží Dědek?
    Lokality Tachovské rokle
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    The other solution of a rocks fracturing as a random effect
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in western Bohemia (Czech Republic)
    Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    The Structural of the Earth's crust and the heat-flow-heat-generation relationship in the Bohemian Massif
    Structural study of the Čistá massif
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Two-stage anatexis and interaction between mafic intrusion and semipelites in the West-Bohemian Neoproterozoic
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Variscan Granite Plutons along the West Bohemian Shear Zone
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
    Zonation in Hercynian plutons of the Western Bohemia - tectonic and metallogenic implications
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)