Record details

Subject heading
    zakládání
Article
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Inženýrskogeologické poměry
    Jak hluboko s georadarem?
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Measurement of radon exhalation rate from the ground surface: can the parameter be used for determination of radon potential of soils?
    Mechanika zemin v akci
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Prosecké podzemí
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Radon flux. New experiences and results
    Radon under basement slab
    Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Research of Radon occurrence in new houses in dependence on the soil radon index
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Železniční stavby