Record details

Subject heading
    zalednění
Article
    Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Correlation of European glaciations and their relation to the deep-sea record
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Glaciation in the Cordillera Chila, Peru
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    Introduction
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mezolitická kamenná industrie
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Na cestě od modelu k realitě : není nad vědecké doklady
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    A new survey of sources of the Amazon
    Neživá příroda Krkonoš
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Origin and age of the Pleistocene 'mixed gravels' in the northern foreland of the Carpathians
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Permian climate development in the northern peri-Tethys area - The Lodeve basin, French Massif Central, compared in a European and global context
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Preliminary palynological investigation of Saudi Arabian Upper Ordovician glacial sediments
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry
    Review on current research of the Pleistocene glaciation in the Krkonoše Mountains
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS