Record details

Subject heading
    zdroje zrudnění
Article
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Intrusion-related gold systems: the present level of understanding
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    Migracija urana v gidrotermal'nych rastvorach
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O roli endogennych i ekzogennych faktorov v formirovanii masštabnych gidrotermal'nych mestoroždenij urana
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Precambrian uranium deposits as a possible source of uranium for the European Variscan deposits
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům