Record details

Subject heading
    zinek
Article
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    The crystal chemistry of the zippeite group
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Desorption of zinc from soils by selected organic compounds
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
    Jak pršel fluor, kadmium a zinek
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead, zinc and copper deposition over the past 200 years for eight sites spanning a pollution gradient in the Czech Republic
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Mikrochemische Elementverteilung in einem Muong-Nong Typ Moldavit von Lhenice
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Molecular simulations of Zn-montmorillonite
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    The Role of Zinc in Stabilization of Spinel-Bearing Mineral Assemblages - Examples from the Bohemian Massif and NW Namibia
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Sedliště near Polička
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Těžké kovy v povodí Odry
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zinc
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)