Record details

Subject heading
    zirkonium
Article
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Coffinit známý i neznámý
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Důkaz zirkonia v zirkonu
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách