Record details

Subject heading
    zkouška stopovací
Article
    Arnika - druhé dějství
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Fluorescein uranin detection by TV cameras
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Testování retenční schopnosti půdy
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování