Record details

Subject heading
    zlato
Article
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    České zkušební kameny
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Dvousté výročí turnovského dobrodruha
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Gold and associated tellurides from the Gold hawk Mine Val d Or area, Quebec
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jihočeské zlato
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kutná Hora a zlato
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Los museos del oro en Europe
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    O zlatech z Jesenicka
    Occurrences of gold, copper, vanadium and silver minerals in volcanic rocks of the Permo-Carboniferous Basin in the Krkonoše Mts. piedmont area
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Použití prubířského kamene
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prubířství a prubířská keramika
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Zur Mineralogie und Bergbaugeschichte der pleistozänen Goldseifen im Rachel-Vorland, Moldanubikum/Bayerischer Wald