Record details

Subject heading
    zonálnost
Article
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Compositional evolution of tourmaline in lepidolite-subtype pegmatites
    Constraints on the origin of zonation of the granite complexes in the Fichtelgebirge (Germany and Czech Republic) : evidence from a gravity and geochemical study
    Contrasting Styles of Magmatic Zoning in the Central Moldanubian Pluton
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of fractionated granite magma in multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh-temperature metamorphism at high pressure or not?
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
    Metamorphism and microstructures along a high-temperature metamorphic field gradient: the north-eastern boundary of the Královský hvozd unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Mineralogical evidence of vertical zonality in a highly fractionated P-rich rare metal-bearing granite system, Podlesí, Czech Republic
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    A multidisciplinary approach combining geochemical gravity and structural data: implications for pluton emplacement and zonation
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Salt Domes from the SW Part of Zagros Mts., Iran
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Regional Distribution of Chromium and Nickel in Moldanubian MORB-derived Amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Vegetation of the European Eocene - state-of-the art
    Věžná near Nedvědice
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
    Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge)
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia